Zonterapi

Reflexologi/Zonterapi är en mycket gammal behandlingsform, ca 5000 år gammal, som bedrivs med framgång än idag. Zonterapi utgår från en helhetssyn på människan. Vid zonterapi används en tryck- massage teknik som verkar på bestämda reflexzoner på fötterna. Behandlingen ger impulser till vår hjärna som sen meddelar respektive organ att reglera cirkulationen i området vilket minskar stress och spänning i kroppen. Kroppen kommer i balans, och då kan den genomföra sin egen läkning.

När en störning uppträder i ett organ eller område i kroppen så är motsvarande område på fötterna mycket känsligt för tryck. Genom massage av dessa zoner försöker man återställa den normala funktionen. De olika zonerna behandlas i en viss ordning för att bästa resultat skall uppnås. Zonterapi används vid ett stort antal störningar, bl.a. huvudvärk, smärtor i rygg och leder, urinvägsbesvär och matsmältningsproblem.

Det finns olika teorier om hur zonterapin fungerar, varav några mer än andra:
- Giftiga ämnen som kroppen inte klarar av att utsöndra lagras i kroppen, särskilt på fötternas nervändar. Så småningom bildas där kännbara kristaller som förhindrar normal cirkulation av blod, lymfa och energi. Genom behandlingen bryts kristallerna ner så att cirkulationen återställs och gifterna kan utsöndras på vanlig väg.
- Genom behandlingen uppstår fysiska och kemiska förändringar kring de nervändar från det autonoma nervsystemet som slutar fritt i vävnadsvätskan. Substanser som bidrar till att återställa den normala funktionen insöndras.
- Det finns ett antal ledningsbanor för energi i kroppen (meridianer). Genom dessa finns en förbindelse mellan olika punkter på fötterna och olika delar av kroppen. Blockeringar i energin kan brytas ner genom behandling av reflexpunkterna, och energin kan åter flöda fritt.

Välkomna, Carina