Munay – ki – cermonierna

De nio riterna:

 

Grundläggande riter - Foundation Rites

 

1 Healers Rite – Den Medkännande riten
– ger dig förbindelse med ett lineage av ljusvarelser från det förflutna, vilka kommer för att assistera dig i din personliga transformation. Väcker den helande kraften i dina händer så att varje människa du berör blir välsignad. Det finns en oerhörd spirituell hjälp tillgänglig, och dessa ljusvarelser arbetar när vi sover för att hela såren från vårt förflutna och från våra förfäder. Denna rit hjälper oss att komma i kontakt med vår egen helighet.

 

2 Bands of Power - Kraftbanden
– fem band av ljus väcks i ditt ljusenergifält. Banden består av fem energiband som representerar jord, luft, eld, vatten och rent ljus.

Dessa band installeras i ditt ljusenergifält och fungerar som ett filter som bryter ner negativ energi som kommer i din väg till något av de fem elementen. På detta sätt kan dessa negativa energier ge dig näring istället för att förgifta dig eller göra dig sjuk.

Bands of Power är alltid "på" och negativ energi studsar direkt bort från dem. I en värld full av rädsla utgör banden ett grundläggande beskydd.

 

3 Harmony Rite – Harmoni riten
 

– väcker sju arketypiska energier i dina chakran.

 I det 1:a chakrat: ormen, 2:a chakrat: jaguaren, 3:e chakrat: kolibrin och i det 4:e chakrat:  örnen.

 Därefter får du tre ärkeänglar;

 i det 5:e chakrat, Väktaren av undervärlden (vårt undermedvetna), i det 6:e chakrat ,Väktaren av mellan världen (vår vakna värld) och slutligen i det 7:e chakrat, Väktaren av övervärlden (den framtid som håller vår fulla potential)

 

Dessa arketyper överförs till dina chakran som frön. Dessa frön växer med hjälp av eld och du måste genomföra ett antal eld meditationer för att väcka dom och hjälpa dom växa. Efteråt hjälper de till att förbränna den psykiska sörja som byggts upp i dina chakran, så att de kan lysa med sitt ursprungliga ljus och du utvecklar en regnbågskropp. Denna rit hjälper dig att ömsa ditt förflutna såsom ormen ömsar sitt skinn.

 

 4 Seers Rite - Seende riten

-– denna rit installerar trådar av ljus som förbinder syncentrum med tredje ögat och hjärtchakrat väcks till liv.
 Detta väcker ”Den som ser” inom oss, betraktaren, det inre seendet, och förmågan att uppfatta världen av energi och ande.

 

Lineage  Rite - Vibrationen av änglar och ärkeänglar

 

5 Day Keepers Rite – Livsväktar riten

 - sammanför dig med en ätt av master healers från det förgångna.

Daykeepers var mästare över de urgamla stenaltare som finns på heliga platser runt omkring i världen och hade förmågan att kalla på kraften hos dessa urgamla altare för att hela och bringa balans till jorden,  kalla på solen att den stiger upp varje morgon och bringa människor i harmoni med moder jord. De är barnmorskorna, de läkeväxtkunniga och helarna. Denna rit hjälper dig att börja hela ditt inre feminina, kliva bortom rädsla och praktisera frid.

 

6  Wisdom Keepers Rite - Väktare av medicinlärorna

 – sammanför dig med en ätt av ljusvarelser från det förflutna och framtiden. Denna rit är associerad med de snöklädda bergen, kanske som ett avlägset minne från våra förfäder i Himalaya. Denna rit hjälper dig att börja hela ditt inre maskulina, att kliva ut ur tiden, att genomsyras av de gamla medicinska kunskaperna ochatt smaka på evigheten.

 

7 Earth Keepers Rite - Galaxens väktare

 – Denna rit förbinder dig till ärkeänglarna som är beskyddare av vår galax, väktare över allt liv på jorden. Denna rit förbinder dig med stjärnorna, och solen, vår lokala stjärna. Den hjälper dig att lära dig att se genom hjärtat och att genom drömmarna manifistera världens framtid.

 

Transformation Rites

 

8 Star Keepers Rite - Väktare av den tid som skall komma

– Denna rit förankrar dig säkert i tiden efter den stora förändringen, som sägs ska ske kring året 2012. Din fysiska kropp börjar utvecklas till homo luminous, åldrandeprocessen saktas ner, ditt DNA återinformeras, och du blir mer resistent mot sjukdomar.

 

9 Creator Rite - Riten för skaparljus

 – Väcker skaparljuset inom dig och bringar fram en känsla för ansvar för vårdandet av hela skapelsen, från det minsta sandkorn till hela universum. Denna rit hjälper oss att minnas vårt sanna jag, att inget finns som separerar oss med det gudomliga. Du förbinds med alla uppvaknade och upplysta som vandrat på jorden före och efter dig.

 

Öppna ett heligt rum

Schamaner börjar alltid healing ceremonier med att öppna ett heligt rum ; sacred space.
I detta rum lämnar vi bakom oss det som upptar vår tid i vardagen ; en värld som är fylld av möten och schemalagd aktivitet.
För att förbereda oss för att möta Gudomligheten tillåter oss ”the sacred space” att kliva in i vår tysta inre värld där helandet kan ske. I det heliga rummet blir våra bördor lättare och vi kan beröras av Andens hand. Efter vårt helande arbete måste det heliga rummet stängas genom att återigen åkalla de fyra riktningarna , jorden och himlen.

Det heliga rummet är en healing sfär som är ren, helig och säker. Alla inom denna sfär är skyddade. Det heliga rummet skapar en miljö där vi kan sänka vårt försvar och utforska vår mjuka, känsliga mage. Det heliga rummet ger oss också tillgång till de helande ljusvarelserna -medicinmännen och medicinkvinnorna som assisterar oss från andevärlden..

Du kan skapa det heliga rummet och åkalla naturens healingkraft var som helst i världen. Du kan använda den tills din egen visar sig för dig.

Schamanens överenskommelse med Anden är att när hon kallar, svarar Anden.
Kraftfulla medicinfolk från Andevärlden kommer i form av ljusvarelser och hjälper oss i vårt healing arbete.

Du kan använda en kvist salvia eller lite vatten med örter i eller en skallra. Schamaner över hela Amerika förstärker sina böner genom att fläkta salvia eller andra rökelser, med en fjäder i den riktning dom åkallar, eller håller upp handen och hälsar varje huvudsaklig riktning. Du behöver orientera dig om var de olika väderstrecken är.


Förbered en plats som är tyst och lugn.
Öppna det heliga rummet genom att kalla på de fyra riktningarna, jorden och himlen
.(
se öppningsbön)

Förbered dig för att göra heligt arbete.
Ta några djupa andetag för att släppa vardagen och tillåt dig själv att stiga in i vibrationen av det heliga.
Tänd elden,
du kan välja mellan att tända ett ljus, en grupp av ljus eller en eld av vedträn utomhus.

 

Stänga det heliga rummet
Stäng det personliga heliga rummet (wirachochan) och sedan det heliga rummet genom att tacka de fyra vädersträcken, jorden och himlen.
(se stängningsbön)
Släck elden om du arbetar med ett ljus eller låt en eld av vedträn utomhus brinna ut av sig själv.

 

 

Öppna ett personligt rum, wirachochan.

Wirachocha är ett ord på inkaindianernas ursprungspråk, Quechua, och betyder "store skapare"

Det är det som vi är vana att kalla Själsstjärnan, som finns ca. 10-12 cm ovanför vårt huvud.

 

Öppna din wirachocha genom att sträcka upp dina händer ovanför ditt huvud och känn ljusbollen som finns ca. 10-12 cm ovanför ditt huvud.

För ner denna ljusboll såsom en bubbla runt omkring dig.

Låt bubblan gå ända ner till jorden och ner i jorden ca. 10-12 cm.

Känn hur du sitter i en sfär av ditt eget själsljus - den store skaparen.


Låt blicken, känslan gå runt hela din sfär för att kontrollera om där finns några revor, hål etc.
Laga det du hittar med din intention.
Notera om du upprepade gånger hittar revor eller hål som uppträder på samma ställe. Det är en signal om att något behöver uppmärksamhet, kanske ett sår som behöver helas.

Kontrollera dina "Bands of Power”
Visualisera det svarta bandet och expandera det så det når ut till kanten på din wirachocha och när det med jorden.
Visualisera det röda bandet, expandera det och när det med vattnet.
Visualisera det guldfärgade bandet, expandera det och när det med solen, elden.
Visualisera det silverfärgade bandet, expandera det och när det med luften, månen.
Visualisera det vita bandet, expandera det och när det med anden.
Se hur alla dina band är vävda som ett enda band runt dig.
Låt banden gå tillbaka till sitt naturliga tillstånd.

Kommunicera med dina arketyper.
Gå ner till bas - chakrat och fråga ormen hur den har det idag, om den har något att förmedla till dig.
Gå vidare till navel - chakrat och Jaguaren.
Gå sedan till kolibrin i solar plexus.
Prata med Örnen och Kondoren i hjärtchakrat.
Fråga Huascar i halschakrat hur han/hon mår och om det är något du behöver uppmärksamma idag
Samtala med Quetzalcoatl i tredje ögat och be om hjälp att organisera den här dagen på bästa sätt.
Och slutligen frågar du Pacha Kuti Inka hur han/hon har det och om det finns några budskap.
Tacka respektive arketyp efter varje samtal.

 

Att stänga ditt personliga rum, Wirachocha
Fånga tag på din ljusboll ca. 10 cm ner i jorden och för sakta upp den tillbaka upp ovanför ditt huvud
Låt nu dina händer känna ljuset från din stjälsstjärna och för det ljuset ner framför dig för att återinformera dina chakran vem du är, för händerna ända ner till jorden och sedan upp till ditt navelchakra, ditt lilla universum

 

 

 

Eldcermoni

Den transformerande eld ceremonin är en central del som utövas i Munay-Ki.
Att föra in ljuset och värmen genom våra händer från elden gror de frön som har tagits emot i ljusenergifältet

 

Att gro fröna
Sitt ner  vid elden och upplev vibrationen av riten du nyss tagit emot.
Titta in i elden med en mjuk blick, använd dina händer för att dra energin från lågorna in i din kropp. För energin in i ditt hjärta, dina chakran eller den del av din kropp som är associerad med riten du arbetar med.
Ta en stund i stillhet och låt ljuset och värmen från elden tränga in i dig.
Bjud in andarna att ”gro” fröna för att släppa fri deras kraft och skönhet. Spendera den tid som känns lämplig för dig vid elden

 

Bön för att skapa det heliga rummet.

Börja med att vända dig mot Söder. Vifta röken, skallran eller blås doftvattnet åt söder.
Håll sedan upp din hand, handflatan vänd utåt. Recitera den första versen och kalla på ormen.
Vänd dig mot varje riktning i tur och ordning och upprepa processen.
Berör jorden och titta upp mot himlen när du riktar dina böner dit.

Du stänger det heliga rummet genom att tacka ormen, jaguaren, kolibrin och örnen.
Släpp energin fri och låt dom återvända till de fyra hörnen av jorden.
För att koppla dig med energin från en av riktningarna stänger du inte ner den riktningen, istället kallar du på arketypen att bli ett med dig och följa dig på din väg
.(Jag gör det genom att vända mig mot tex.öster och istället för att stänga den riktningen blåser jag in den arketypen i min klients kronchakra. Jag föreställer att örnens ande går in i dom och informerar deras liv)
Tacka sedan Moder Jord och Fader Himmel

Bön för att öppna ett heligt rum
(
Åkallan Vänd dig mot riktningen och gör respektive åkallan, se ovan)

Söder
Till vindarna i Söder,
store Orm,
ringla dina cirklar av ljus runt omkring oss,
Lär oss att lämna det förflutna såsom du ömsar ditt skinn, lär oss att vandra mjukt på jorden.
Visa oss skönhetens väg.

Väst
Till vindarna i Väst.
Moder Jaguar,
skydda vårt heliga rum,
Lär oss den fridfulla vägen, att leva rättfärdigt
Visa oss vägen bortom döden.

Norr

Till vindarna i Norr,
Kolibri, mormödrar och farmödrar, farfäder och morfäder, de Uråldriga
Kom och värm era händer vid våra eldar,
viska till oss i vinden,
vi ärar er som varit före oss och er som kommer efter oss, våra barns barnbarn.

Öst

Till vindarna i Öst,
Stora Örn, Kondor,
Kom till oss från den stigande solens plats
Håll oss under din vinge,
visa oss bergen vi bara vågar drömma om,
lär oss att flyga vinge vid vinge med den Stora Anden

Moder Jord

Moder Jord, vi har samlats för helandet av alla dina barn,
stenfolket, växtfolket,
de fyrbenta, de tvåbenta, de som kryper på marken,
de med fenor, de med päls och de med vingar,
alla våra släktingar.

Fader Sol

Fader Sol, farmoder Måne,till stjärnornas riken:
Stora Ande, du som är känd vid tusen namn,
du som är den som inte kan namnges,
Tack för att du för oss samman, och låter oss sjunga Livets Sång.

 

 

 

Bön för att stänga ett heligt rum
(
Åkallan Vänd dig mot riktningen och gör respektive åkallan, se ovan)

Söder
Tack vindarna i Söder,
Tack store Orm,
som ringlar dina cirklar av ljus runt omkring oss,
Tack för att du Lär oss att lämna det förflutna såsom du ömsar ditt skinn,

Tack för att du lär oss att vandra mjukt på jorden.
och visar  oss skönhetens väg.

Väst
Tack vindarna i Väst.
Tack Moder Jaguar,
som skyddar vårt heliga rum, och som
Lär oss den fridfulla vägen, att leva rättfärdigt och
visar oss vägen bortom döden.

Norr

Till vindarna i Norr,
Tack Kolibri, mormödrar och farmödrar, farfäder och morfäder, de Uråldriga
som värmer era händer vid våra eldar, och
viskar till oss i vinden,
vi ärar er som varit före oss och er som kommer efter oss, våra barns barnbarn.

Öst

Tack  vindarna i Öst,
Tack Stora Örn, Kondor, som kommer
till oss från den stigande solens plats
Som Håller oss under din vinge, och
visar oss bergen vi bara vågar drömma om,
som lär oss att flyga vinge vid vinge med den Stora Anden

Moder Jord

Tack Moder Jord för att Vi får samlas för helandet av alla dina barn,
stenfolket, växtfolket,
de fyrbenta, de tvåbenta, de som kryper på marken,
de med fenor, de med päls och de med vingar,
alla våra släktingar.

Fader Sol

Tack Fader Sol, farmoder Måne,till stjärnornas riken:
Stora Ande, du som är känd vid tusen namn,
du som är den som inte kan namnges,
Tack för att du för oss samman, och låter oss sjunga Livets Sång.

 

 

Pi stone

Vid flera av Munay-Ki riterna, så används en så kallad Pi-stone. Det finns många beskrivningar på dessa heliga stenar från olika kulturer. Men de flesta har en likartad innebörd exempelvis att stenens form avbildar solens omloppsbana, med hålet i mitten som står för det gudomliga ljuset, evigheten och oändligheten, Gud. Pi stone är en symbol för den portal du går igenom när din transformation sker till ett högre medvetandet