Munay- ki - traditionen

 

Du är välkommen att ta Munay-ki riterna hos mig.
Hör av dig till Carina på carinascenter@gmail.com eller Sverige; (46) (0)733-568322 Spanien; (+34)  650 80 49 49

Andra härliga shamanska energi verktyg har jag också!

Läs vidare här om Cermoninerna
De urgamla profetiorna från Amerika talar om en ny människa som uppstår på jorden –

en människa som lever fri från rädsla och som befinner sig i sin transcendentala natur.

Inom dej finns redan den fulla potentialen att leva fri från rädsla, inom dej ligger den möjligheten slumrande som små frön.

Munay-Ki är ett sätt att väcka dessa frön till liv så att de kan utvecklas och blomma till fullo på alla områden i ditt liv.

 


Munay-Ki kommer från Inkaindianernas ursprungspråk, Quechua, och betyder ”jag älskar dig”.

Munay-Ki utgörs av nio riter ( initieringar /energiöverföringar) som syftar till att höja din vibrationsfrekvens och den positiva energin i kroppen för att utveckla dig både andligt och personligt.

De nio riterna är vanliga inom alla shamanistiska traditioner även om de uttrycks i olika former och stilar i olika kulturer. De härstammar från initieringar från Indien och fördes över till Amerika från Sibirien via Behrings sund av de första medicinmännen och –kvinnorna för ca 30 000 år sedan. Dessa modiga vandrare var Laikorna – den gamla tidens Earthkeepers.

Laikorna har alltid varit vanliga män och kvinnor som levt ovanliga liv. De föddes inte med speciella gåvor utan de uppnådde en ovanlig nåd och kraft genom bön, studier av de gamla lärorna eller insikterna och genom disciplin. Vissa växte upp och blev ryktbara ledare och helare, medan andra levde ett stillsamt liv och tog hand om familjen och odlade majs. Laikorna kände att människor skulle komma till Munay-Ki när de var redo och kände sig kallade.

 

Många av er har känt en sådan kallelse från Anden, Gud, Ditt högre jag eller vad du nu föredrar att kalla det, och längtar efter att kunna göra en skillnad i världen och i ditt liv. När du börjar vandra vägen som Earthkeeper med en äkta intention och ett öppet hjärta kommer du snart att märka att du inte är ensam. Du kommer att upptäcka att du är i gott sällskap med likasinnade som strävar efter att leva i enlighet med en högre etik och vision. Du kommer även att finna dig i sällskap med de Earthkeepers som levde på denna planet för många tusen år sedan – ljusvarelser som nu är en del av livets stora väv. Dessa Earthkeepers kommer att stödja din kraft och vision.

 

När du upplever Munay-Ki kommer du att känna närvaron av dessa ljusvarelser som har befriat sig från den linjära tiden och som nu befinner sig i helgad tid, i evigheten, fri från karma och återfödelse. Munay-Ki renar din ljuskropp från den psykiska sörja som skapats av trauman i det förflutna. När du höjer din vibrationsnivå kommer dessa ljusvarelser att komma till dig och guida dig. Sätt dig i förbindelse med dem och du kommer att börja minnas berättelser som du själv inte har upplevt direkt, men som nu är dina. Du kommer att minnas dig själv sittande runt en eld med en buffalo bakom dig och mediterandes i ett stentempel högt uppe i bergen.

 

Eftersom Earthkeepers även kommer från framtiden, kan de hjälpa oss att få tillgång till de människor som vi kommer att bli om 10 000 år. Minnena från det förflutna är tillgängliga för Laikorna som hämtar dem från en oändlig reservoar av kunskap som existerar utanför tiden. Visionen av framtiden kommer som möjligheter eftersom allt i framtiden ännu existerar i potentiell form. Det är därför som Earthkeepers från Hopi, Maya, Inka och från många andra ursprungsbefolkningar samlas regelbundet för att be för fred på jorden. De gör detta genom att spåra längs de möjliga framtider som jorden har för att hitta en där floderna och luften är rena och där människor lever i harmoni med varandra och naturen. Genom att hitta denna önskvärda framtid inkorporeras den i vårt kollektiva öde och gör denna framtid en aning troligare än den var innan, eftersom dessa Eartheepers gett denna framtid mer energi genom att spåra och fokusera på den. De drömmer den värld som skall komma.

 

När vi sätter oss i förbindelse med dessa ljusvarelser blir deras berättelser våra. Faktiskt så ”kommer vi ihåg” hur vi tog oss fram över Behrings sund eller hur vi gick genom Sonora öknen till Centralamerika, eller ännu tidigare, hur vi tog oss över Himalaya ner till de grönskande dalarna på vår resa norrut från Indien. När vi bekantar oss med Earthkeepers från framtiden får vi tillång till kunskap som kan uppgradera kvalitén på vårt DNA. Detta går tvärsemot vetenskaplig kunskap som säger att våra gener endast kan bli informerade av det förflutna, dvs. av de gåvor och sjukdomar som våra förfäder hade. Laikorna vet att när du är fri från tidens grepp kan framtiden likt en jättestor hand sträcka sig bakåt i tiden och dra dig framåt. Du kan bli influerad av den som du kommer att bli.

 

När du tar emot Munay-Ki kommer dina chakran att klarna och du kommer att förvärva vad Laikorna kallar en ”regnbågskropp”. Detta sker när dina chakran glöder med ursprunglig utstrålning. Varje chakra har sin färg och när de lyser med sitt ursprungliga ljus strålar de av regnbågens alla färger. När de är dämpade av trauma från detta och tidigare liv får vår ljuskropp en grådaskig nyans och våra chakran blir pölar av psykiskt kloakvatten. När vi väl har fått en regnbågskropp kan Earthkeepers nå fram till oss för att de inser att vi delar en gemensam vision och ett gemensamt kall. När detta sker och om vi har utvecklat förmågan att se den osynliga världen kan vi urskilja de tidigare fysiska formerna som dessa ljusvarelser haft. Ibland ser människor dessa uråldriga Earthkeepers som den amerikanska ursprungsbefolkningens äldste, ibland bär de dräkter från Asien eller pälsar från Sibirien eller till och med fjädrar från Amazonas. Ibland kan man uppfatta deras tankar och känslor. Du kommer också att ha tillgång till deras visdom och berättelser. Så småningom, när du tar emot den sjunde, åttonde och nionde initieringen kan du ladda ner en nyare och bättre version av den mjukvara som informerar ljuskroppen, som i sin tur informerar ditt DNA och ger det instruktioner om hur den ska skapa en ny kropp som kommer att åldras, helas och dö på ett nytt sätt.

 

Du behöver inte göra något för att dra till dig dessa lysande Earthkeepers. De kommer att komma till dig när du bjuder in dem och när du är redo att ta emot dem. När eleven är redo dyker mästaren upp. De kommer inte att störa dig på något sätt men är tillgängliga för att ge dig stöd i din strävan att föra in lite mer ljus och helande i världen. De är också där för att skydda dig från all negativitet och rädslor som finns i världen idag.

 

Ljusvarelsernas natur 

Dessa ljusvarelser är vår andliga ”medicinätt”. De är människor som har transformerats till änglar. Vissa finns i fysiska kroppar, andra i andlig form men alla har mandatet att beskydda dem som ser efter jordens välbefinnande. Buddisterna kallar dem för Bodhisattvas. De är de finaste andliga allierade man kan ha och de förser oss med kunskap om hur man blir en ängel. Det är detta som Laikornas profetia betyder när de säger att vi har potentialen att bli Homo Luminous. Redan i det här livet kan vi utveckla vår ljuskropp till att bli som en ängels. Munay-Ki erbjuder oss energinycklar för att göra detta.

 

När vi utvecklas till Homo Luminous behöver vi inte längre kalla på änglar och ärkeänglar för att hjälpa oss att hitta en parkering eller ändra våra levnadsvillkor eftersom vi blir som dem. I Bibeln står det att Gud sa: ”Se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta också av livets träd och äta och så leva i evighet.”

 

När vi blir Earthkeepers förenas vi med en rad av änglar som kommer från flera olika världar och som var de första själarna efter Skapelsen. De lever inte om och om igen i fysiska kroppar som vi gör eftersom de inte behöver en fysisk form och eftersom de inte behöver lära sig och växa genom att leva i den materiella världen. De har evigt liv och de är beskyddare av många världar i många galaxer.

 

Initiering

Utbildningen av Earthkeepes har en energi komponent, en serie initieringar som hjälper oss att utveckla en ny uppbyggnad av vårt ljusenergifält.

 

De nio riterna är totalsumman av de stadier vi går igenom när vi färdas från en mänsklig kropp till en änglakropp

 

Dessa riter gavs först till forntida lärare av änglalika varelser, men ges nu vidare från lärare till elev.

När en lärare ger gåvan av Munay-Ki till sin elev är det ätten av ljusvarelser som överför sig själva, som strömmar över från huvudet på läraren till eleven när de lutar sig mot varandra och berörandes panna mot panna.

För att överföra denna energirika information, håller Earthkeeper´n helt enkelt ett heliga rum och förkroppsligar den vibration av den initiering hon vill överföra. Du kan inte gå igenom dessa initieringar av dig själv, men när du väl tagit emot dom är de dina att ge vidare som du finner lämpligt.

Men det finns en sak att vara uppmärksam på. Riterna ska ges vidare kostnadsfritt.

Du kan ta betalt för att instruera och assistera en klient under de förändringar hon kommer att genomgå när hon tar emot riterna, men inte för själva Munay-Ki

År 2012 kommer genom många olika profetior både inom Mayakulturen, Hopi indianderna och Inka indianerna i anderna att förändra oss människor. En process som började redan i början på 1990 talet. Vi kommer att gå in i den femte dimensionen vilket innebär att vi kommer att leva genom Munay som betyder kärlek och vilja.

Inka folket kallar det tiden då vi möter oss själva igen.

Genom Riterna i Munay Ki kan vi lära oss att öka kunskapen om oss själva och vilka vi är…

Munay-Ki är koderna för den nya människan och ges i form av energiöverföringar från person till person.

När du genomgått alla nio riterna kan du själv ge energiöverföringen vidare fysiskt.

När du gått alla nio stegen får du en egen pi stone och manual. Du kan då lära Munay Ki vidare genom fysiska energiöverföringar

Arketyperna

De stora arketyperna i vår tradition är organiserande principer i universum. Dom är den kraft vi kallar på för att skapa det heliga rummet och de är energivarelserna som har planterats som frön i vart och ett av dina chakran.
Det är viktigt att komma ihåg att du har tagit emot dom som frön.
Dom är ren potential - det är ditt egna engagemang och din relation med dom som gör att de gror till kraftfulla krafter som informerar dina chakran på ett nytt sätt.
Det är därför du gör eld ceremonier, för att gro dessa frön med eld.
Ta de två veckorna efter varje eld ceremoni för att hämta kraft från arketypen i varje chakra.
Se din värld från detta perspektiv
så att du får din egen känsla av förbindelse med arketyperna.
Istället för att enbart informeras av våra historier och våra kulturella synsätt, börjar dessa organiserande principer av Universum, organisera dina energi -  center.

Ormen: moder av vattnen, helarens arketyp i många kulturer;
- den som lär oss att ömsa vårt personliga förflutna på samma sätt som hon ömsar sitt skinn
- primär livskraft, den som dyker djupt, djupt och känner vägen till de djupaste platserna inom oss själva
- den som går med skönhet på Moder Jords mage
-den som vet vägen tillbaka till trädgården, platsen av oskuldsfullhet.

Jaguaren: moder - syster som vet vägen över regnbågsbron till världen av mysterier.
- den som sväljer den döende solen och lär oss att kliva bortom rädsla, våld och död.
- den arketypiska förbindelsen till livskraften i djungeln, allt som är grönt och      vårdaren av livskraften
- ljuskrigaren som inte har några fiender i denna världen eller nästa
- representerar liv/död principen och förnyelse.

De uråldriga och kolibrin: platsen för våra förfäder, mormödrar och farmödrar, farfäder och morfäder, uråldriga minnen, uråldrig visdom.
- de som klivit ut ur tiden men som går igenom slöjan för att hjälpa oss att minnas de uråldriga vägarna

- kolibrins väg som dricker direkt från livets nektar
- inte byggd för att flyga men som ändå ger sig iväg och genomför en omöjlig resa.

Kondoren eller Örnen: den stora arketypen för öst, platsen där solen går upp, platsen för den vi kommer att bli
- principen att se från ett högre perspektiv, visionen av klarhet och skönhet
- de stora vingarna håller hjärtat och lär oss att se med hjärtats ögon

- den som puttar oss ut ur boet för att sträcka ut våra egna vingar så att vi alltid kan flyga vinge vid vinge med den store anden.

Huascar: livets gud och dödens gud.
Historiskt en av Pachacuti Inkas två söner
( den Inka som läste profetian,  att skäggiga män med pinnar som talade med eld skulle vända upp och ner på världen).
Huascar var bevararen av medicin - läran.Han dödades av sin bror som därefter förhandlade med spanjorerna.
Huascar blev den harmoniserande principen av den undre världen - den kaotiska mörka platsen av all kreativ potenstial.
Han/hon är förnyaren av jorden och vårt personliga behov av att förnya vår egen jord. Fält som ligger i träda och platser som behöver luftas.
Huascars gåva är att harmonisera vår relation med vår skugga.

Quetzalcoatl: morgonens och gryningens gud; den som bringar dagen och morgon stjärnan.
Quetzel är en vacker djungel fågel och Coatl är en orm, en reptil, med fjädrar. En bevingad orm som har lärt sig att flyga, organisatören för mellanvärlden.
Han kom med konstbevattning, medicinväxter och sten - hantverk. Han vandrande genom Amerika och kom med stabilitet, musik, dans, flöjter och trummor. Trots att det har blivit förlorat i vår kultur kan vi kalla på den individuellt, en animistisk kunskap om jordens vägar.
Organiserar din relation med mellanvärlden. När du kommer i rätt relation med Quetzalcoatl behöver du inte styra ditt liv i detalj längre.

Historiskt om PachaKuti:
Inka konungen som gavs profetian att världen var på väg att vändas upp och ner, att spanjorerna skulle komma.
Han var bevararen av möjligheter och organiserande princip i den övre världen.

Det innefattar konceptet om cirkulär tid, dvs att kliva ur den linjära tiden
- får tiden att stå stilla
- bringar ordning, himmelsk ordning
- att komma i relation med PachaKuti låter oss upptäcka vad som kan ändras och att förändra det innan det har blivit fött.

Du måste utveckla din egen relation med arketyperna och dina beskrivningar bör komma från din egen erfarenhet.

 

Kraft djuren

Ormen:
Varje arketyps djur innehåller olika energier. I söder symboliserar ormen kunskap, sexualitet och healing. Kanske en av den mest universiella arketypen.
Ormen har alltid representerat naturens helande krafter.

Medicin symbolen, eller caduceus, är formad av två ormar som slingrar sig runt en stav.
I öster är den ringlande ormen en symbol för kundalini energi.Ormen representerar urtidsförbindelsen till det feminina och är därför en symbol av fertilitet och sexualitet.
Den symboliserar den essentiella livskraften som söker förening och skapelse. Vi kan åkalla den kreativa principen genom att kalla på arketypen av ormen.

Jaguaren:
Jaguaren förnyar och transformerar livet i regnskogen. Där ormen representerar kraften av healing, som är gradvis och stegvist växandeså står jaguaren för plötslig förändring, eld och död.
Det kan verka konstigt för oss att den transformerande kraften i universum också är associerad med död.
Det som bestod förändrade och förnyade alltid sig själv. Det som förblev oförändrat förgicks. De forntida Amerikanerna visste att kaos och ordning, expansion och kontraktion
var de naturliga cyklerna i livet.

Vi kan förändra våra kroppar så att de helas snabbare och åldras på ett elegant sätt genom att införliva kraften som representeras av jaguaren.

Kolibrin:
Kolibrin representerar modet att ge sig iväg på en storslagen, episk resa. Den utvandrar över Atlanten och reser varje år från Brasilien till Kanada. När jag När vi blivit berörda en gång med energin från denna arketyp kastas vi ut på vår egen själs resa. Det leder oss så småningom tillbaka till källan där vår själ föddes.

Kolibrins energi hjälper oss att ge oss iväg på en fantastisk resa trots otroliga odds.När det inte finns tillräckligt med tid, pengar eller kunskap för det du försöker görakan kolibrin ge dig det mod och den vägledning du behöver för att nå framgång.

Örnen och kondoren:
De ger klarhet, visioner och framtidsbilder.
Örnen förnimmer hela livets panorama utan att bli fast i detaljer och energin assisterar oss i att hitta en guidad vision av våra liv.

Han hjälper oss att blicka över striderna som tar vårt liv i anspråk och konsumerar vår energi och uppmärksamhet.
Örnen ger oss vingar att flyga över de triviala dagliga striderna upp till de höga topparna nära himlen.

Kondorens ögon ser det förflutna och framtiden vilket hjälper oss att veta var vi kom ifrån och vem vi kommer att bli.

Örnen och Kondoren representerar de självöverskridande principerna i naturen.

Himmel och Jord - ovan och nedan,
De representerar det maskulina och det feminina. Schamanen åkallar dem för att bevara och föreviga med förståelsen att livet är en delikat balans mellan förändrat och oförändrat.
Inkaindianerna tror att själen har tre delar.
När människor dör så går en del,
(den föränderliga) tillbaka till jorden för att återgå till naturen och bli ett med allt liv.
En annan del
( kraften och visdomen) återvänder till de heliga bergen och den tredje delen (den oföränderliga) återvänder till solen.

Jorden är den mottagande och närande principen.
Jordens kraft är att förmultna och förnya. På sommaren återgår bladen till värdefull jord.
När vi ärar jorden så ger vi erkännande till vår relation med allt annat liv, från träden till fiskarna, fåglarna och stenarna.
När vi ärar himlen så ger vi erkännande till våra stjärnbröder och stjärnsystrar och vi dedikerar vi vår healing gärning till den stora Anden, skaparen av allt.

 

De stora Principerna

 

Icke våld       - att inte  förorsaka skada för sig själv eller andra
Sanning         - att vara sann mot sina ord och låta dina ord vara sanna
Integritet      - att inte stjäla, inte ens det minsta lilla, varken tid eller materiellt
Måttfullhet
  - att använda livskraften inom dig med vishet
Generositet  - att ge mer än du tar för inget i världen tillhör dig egentligen

Läs vidare här om Cermoninerna

 

Hälsning från Alberto

Enligt sägnen så går visdomsläran från Earthkeepers mer än 100 000 år tillbaks i tiden.

Under denna tid har läran genomgått många förändringar när bergsfolken förflyttade sig till frodig odlingsmark och korsade glaciärer i Sibirien till de täta skogarna på den Amerikanska kontinenten. Idag genomgår vi en annan sorts evolution när vi tar denna uråldriga visdom in i det 2000-talet. Och trots att den yttre formen av läran har förändrats så är kärnan densamma. Jag tror av vi är de nya Earthkeepers som, så är det sagt, ska komma från väst. Jag skulle älska att höra om dina erfarenheter med insikterna, och den framgång och de utmaningar som du stöter på i din utövning.

 

I Munay (kärlek) 

Alberto Villoldo,Ph.D

www.thefourwinds.com

 

läs mer om Alberto på engelska här

 

Allt material är översatt och hämtat från www.munay-ki.org