Medium

För mig så är vår främsta uppgift att tala om att det finns ett liv efter den s.k. döden. Att vi inte behöver vara rädda för att gå vidare efter vårt liv här på jorden. Ett medium kan länka upp sig till andevärlden genom olika sätt. En del av oss hör dem, en del ser dem och en del känner av dem eller så bara får man det till sig, man vet helt enkelt. Oftast så är kommunikationen en blandning mellan de olika sakerna.

Vi kan hjälpa till med att få kontakt med någon anhörig eller vän som gått vidare.
Vill du ha råd eller svar på någon fråga som bekymrar dig, eller du är bara nyfiken på det andliga livet.

Livet har vi fått för att utveckla oss och vi har alltid den fria viljan som utgör grunden. Att veta att vi alla är från samma grund, att vi alla är lika viktiga, att vi alla utgör en del av helheten är en härlig känsla av trygghet.

Det är min tro att vi är alla mediala och vi kan alla utveckla oss till medium om det är det vi önskar. Det är inget konstigt att vara medium, vi har alla varit det när vi var små, som vi sedan under lärans gång lärt oss att stänga av, och som vi lärde oss stänga av kan vi lära oss att öppna upp det igen.

Ibland händer det att vi får några osynliga vänner i huset hos oss och då känner vi ofta obehag och/eller rädsla. Dessa är ofta "spirits" som redan befinner sig i ljuset och som kommer för att hälsa på oss samt vill förmedla något till oss. Lika många gånger händer det dock att vi har att göra med s.k. spöken, dessa andar som ej gått in i ljuset utan befinner sig på en nivå emellan livet här på jorden och andevärlden. Dessa andar hjälper jag att ta sig in i ljuset och ni får lugn och ro i er bostad :-) Är det "spirits" så hjälper jag er med att förmedla vad de vill säga till er.

Jag är ett medium under utveckling precis som jag är under utveckling i livets skola!

Kanalisering kan jag göra via telefon eller privata sittningar.

Kramar, Carina

Hör av dig till mig på carinascenter@gmail.com

 Hitta mig på  Facebook !