Meditation

Meditationens syfte är att stilla sig och komma i kontakt med vårt inre medvetande och finna harmoni, sinnesro och närvaro. En kärleksförklaring till dig själv.

Vi strävar efter att slippa stressen, att vara närvarande i nuet och kanske i en djupare dimension av vårt varande.

Vi använder oss av olika tekniker beroende på vilket syfte meditationen har för dig.

Vi använder oss bl.a. av den buddhistiska traditionen av uppmärksamhet på andningen som gradvis fördjupar vår koncentration och närvaro samt Metta bhavana som handlar om utvecklandet av allomfattande kärlek.

Vi har många olika guidade meditationer, t.ex. chakrameditationer, färgmeditationer, kristallmeditationer.

Vår strävan är att du ska finna din väg och hitta en meditationsform som passar dig.

Ett verktyg att finna din väg till harmoni, medvetenhet, närvaro och kärleken i ditt liv.

Väl mött!

Här kan du läsa mer om Carinas syn på meditationer

tillbaka till Drop In