Chakra Cirkel

 

 

Vill du lära känna dig själv bättre, vara lyckligar och mer medveten?

Då är denna kurs något för dig!

 

Kursen håller på i 9 veckor, 2-3 timmar i veckan.

Kostnaden är 250kr per gång, totalt 2250kr.

 

Chakrasystemet är ett av de viktigaste vi har i vår kropp. Det är genom dessa energihjul som hela vår kropp och själ lever av. Fungerar inte dessa som de ska så mår vi inte heller så bra. Det är här som vi hittar balansen, får kraften, glädjen och lyckan i livet. För att kunna göra det så måste vi veta vad varje chakra står för och kunna balansera upp detta hjul. I och med att vi balanserar upp våran chakran så ökar också vår medvetenhet och glädje till livet, till oss själva och till kärleken som är nyckeln till hela vårt liv.

 

Jag bjuder in dig att via denna kurs öka dina kunskaper om dina chakran, vad de står för och hur du kan balansera upp dem och därmed få ett högre medvetande och mer kärlek i ditt liv. Du kommer att få olika verktyg med dig som du kan använda när och var du vill

 

Kursen är i nio delar; Den första är information om chakrasystemet i sin helhet. Därefter en del till var och en av våra sju största chakran. Den sista delen tar oss till balanseringen av hela chakrasystemet samt sammanfattningen av hela kursen.

 

Du kommer att gå igenom hela ditt liv, från den dagen du föddes till den dagen du idag befinner dig i, samt din framtid, som du har i dina egna händer och med hjälp av denna kurs har stor möjlighet att utveckla så som just du vill att den ska utveckla sig på!

 

Du kommer att få lära dig vad varje chakra står för, vilken färg, vilken kroppsdel, starka sidor, rädslor, element, kristall m.m. varje chakra har. Vilka sjukdomar man anser hör till de olika chakran. Lära dig göra en intuitiv avläsning och symbolseende. Olika verktyg som du kan använda för att balansera upp det, bl.a. meditationer, affirmationer m.m.

Att lära sig det mänskliga energisystemets språk är ett sätt att nå självinsikt, lära sig känna igen mönstren i ditt liv och den starka kopplingen mellan kropp, själ och ande. Denna självkännedom skänker glädje och sinnesfrid samtidigt som det leder till känslomässigt och fysiskt helande. Det kommer att ge dig en ny syn på din personliga kraft. Du kommer att öka din medvetenhet, din intuition och framför allt kommer du att öka din livskvalitet.

Länge har vi levt i ett liv beroende av de yttre faktorerna i livet. Vi har skött vårt yttre och sett till att ha de yttre saker, som gett oss en s.k. trygghet och glädje, därmed har vi glömt vårt inre. Men verkligheten är att det är vårt inre som styr allt i det yttre. Mår vi inte bra och sköter om vårt inre så kan inget i det yttre ge oss mer än tillfälliga glädjestunder som efter nyhetens behag trillar in på vardagens stig och som sedan måste förnyas med andra yttre tillfredställelser.  Kunskapen om chakran är nycklen till personlig kraft. Hittar vi balansen i vårt inre så följer det yttre automatiskt med och vi känner en inre frid och trygghet med allt. Det är detta som är själva kärnan till all alternativmedicinen och den öppnar din otroliga förmåga till självläkning.

Denna kurs har jag gjort ett antal ggr på Gran Canaria med helt underbara resultat för deltagarna. Så vill du ha förändring i ditt liv har du här en garanterad bra start! Välkommen att lära känna dig själv i det totala och att förändra ditt liv!!! Carina