Chakran

Kärt barn har många namn och det finns många olika beskrivningar av våra chakran t.ex. broar mellan världar, medvetandeplan, vägar till självinsikt, gudomliga vägvisare, subtila energifält, livshjul, energihjul, färghjul m.m

Ordet chakra härstammar från sanskrit och betyder hjul och alla olika beskrivningar härstammar troligtvis utifrån hur varje chakra har symboliserat utifrån deras betydelse. Varje chakra har en färg, ett ljud, ett antal blomblad, symboler m.m. av olika slag, och påverkar olika kroppsdelar och organ i din kropp.

Vi har hundratals energicenter i vår kropp, både mindre och större men det är de sju största som man refererar till som chakran och de är belägna mellan perineum och toppen av huvudet.

Människokroppen består av energi och varje chakra är ett specialiserat energicentra.

Man kan likna våra kroppar vid stora energimottagare. Vi tar in energi från allt levande som finns runt om oss, från djur och växter, från solen, månen och stjärnorna. Varje chakra innehåller två motriktade krafter; en inåtgående och en utåtgående. Genom den utåtgående kraften ger chakrat ut livsenergi till vår omgivning och genom den inåtgående kraften tar chakrat in livsenergier och chakrana blir en bro mellan den subtila och fysiska sidan av oss.

Chakrat har hos var och en av oss format sig till ett speciellt mönster beroende på vad vi upplevt och det är detta mönster som gör oss till de vi är, som gör att vi alla reagerar olika i olika situationer.

Obalanser i våra chakran kan leda till både fysiska såväl som psykiska sjukdomstillstånd.

Chakrats energier förändras i takt med vår egen personliga utveckling och kan även påverkas och balanseras genom healing, visualiseringar, meditation och olika terapiformer.

Genom att förstå och arbeta med våra chakran på olika sätt kan vi öka vårt medvetande om vår egentliga kraft och potential vilket kan leda till  att vi lättare kan göra nya val, bryta gamla livsmönster, förändra och påverka våra liv i en riktning vi tidigare inte ens kanske kunde drömma om.

Jag kan nu ta foto med Aura Video Station på dina chakran! Information här.

Chakrakursen

carinascenter@gmail.com