Aura Video Station

Aura & Chakra fotografering

Biofeedback, Energifotografering & Färgpsykologi

Vilken färg är du?

Aura Video Station visar det elektro magnetiska fältet via en handsensor och en kamera baserad på bl.a Kirlian metoden. Den visar det emotionella energitillståndet i aurafärger och chakra aktivitet. Tankar, känslor och sinnestillstånd påverkar den fysiska kroppen på ett kraftfullt sätt och visas bl.a. på dina chakran och i vilka färger du utstrålar. Chakran och färgerna beskriver olika egenskaper och information om hur du mår både fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligen.
 

I diagrammen kan du se:

Tillstånd i sinne & kropp
Stressnivå i kroppen
Hur du fungerar känslomässigt
Energibalans i sinne/kropp/själ
Fysisk/känslomässig/mental/intuitiv energi
Balans mellan yin/yang (feminina/maskulina)
Chakradiagram med energinivåer
Grundfärg - personlighetsprofil
Aurastorlek

Du kan välja på en rad olika bilder och information, utbudet varier. Du kan också få det inspelat på en CD/DVD

 

AURAFOTO MED TOLKNING

Jag ger en medial tolkning av ditt Aura Chakra Foto

Vad som kommer fram är olika från person till person!
En medial tolkning ger dig oftast det som är viktigt för dig just nu.
Ger dig tips på din fortsatta utveckling.
Talar om för dig var du bör lägga din energi just nu.
Din färg som beskriver vem du är just nu
Vilken energi som är på väg in i ditt liv
Balansen i chakrasystemet
Andra centrala händelseförlopp i ditt liv

Carina Olofsson Santana
Tel:  0034 - 650804949  E-mail: carinascenter@gmail.com