Öronakupunktur

Auriculoterapi= innebär att man genom stimulering av punkter på örat kan påverka olika delar av kroppen på reflexologisk väg. Vanligen genom akupunkturnålar, frön eller massage. Öronakupunktur är en gammal kinesisk behandlingsmetod som bygger på en helhetssyn på människan där öronen är en spegel av kroppens organ och dess funktioner. Nålarna stimulerar bl.a. hormoner, nervsystem och cirkulationssystem.

Man grundar den här metoden på uppfattningen att det på öronsnäckan finns ett drygt hundratal kända zoner eller akupunkturpunkter som påverkar kroppens olika organ (hjärta, lunga, galla, livmoder, osv) och ett stort antal funktioner (andning, tarmrörelser, cirkulation, hormoner, aptit, nikotin- och andra begär).

 

Fördelen med öronakupunktur är att den är relativt enkel och ger stora variationsmöjligheter. Det går att använda nålar, kulplåster, tryck och massage. Det här betyder att den som inte gillar nålar fortfarande kan bli behandlad med öronakupunktur.

De flesta problem går att behandla med öronakupunktur. Den har visat sig speciellt effektiv vid stress, migrän, depression, smärtbehandling och inom missbrukarvården. Öronakupunktur lindrar abstinensbesvären. Bra att veta för dig som t e x vill sluta röka. Bra alternativ för dem som känner det svårt att prata i t.ex. samtalsterapi.

Öronakupunktur är en mycket enkel, men effektiv behandlingsform.

Öronakupunktur används inom Svensk och internationell sjukvård dagligen, med gott resultat.

Ges EJ till gravida kvinnor.