Änglar

 

Finns de verkligen, var min fråga många gånger. Idag kan jag med stor glädje säga JA de finns och de vill inget annat än att hjälpa oss. När vi behöver och vill ha deras hjälp. Deras energi, så fylld av kärlek, är något av det vackraste jag vet.

 

Fairytails...var min tanke förr i tiden när det gällde Änglarna, underbara varelser i serietidningar och drömmar. Idag vet jag bättre och kan inte nog tacka Änglarna för deras hjälp, som fick mig att öppna upp och ta dem till mig. Första gången jag fick kontakt med dem var under en meditation. Jag har aldrig förr känt något så underbart i hela mig. Jag kunde inte förneka det helt enkelt. Det finns inte ord att beskriva det, man måste uppleva det. Numera kan jag inte leva utan dem. All den hjälp jag får av dem är obetaldbar och den går ej heller att neka till. Jag förstår inte hur jag klarade mig utan dem innan... jag får hjälp med mitt eget liv och jag får hjälp av dem vid healing. Den som en gång fått en Änglahealing vet att det är något av det vackraste och skönaste man kan få, och det är precis lika vackert och skönt att få lov att ge till en annan människa!  Min önskan är att också du ska lära känna Änglarna och få ta del av denna underbara kärlek och hjälp som de ger oss! Mina kurser ger dig en bra start, därefter, med Änglarnas hjälp, tar du dig själv dit du vill. Du får lära dig att ta kontakt med Änglarna, meditationer, Änglahealing och Änglakorten.  Hör av dig till Carina på carinascenter@gmail.com eller mobil 0733 568322 eller Spanien (+34) 650 80 49 49

 

Här kommer lite information:

 

Änglarna hjälper oss att få förståelse för högre dimensioner. De är en del av vår medvetenhet och det som är bortanför vår tanke och värld. Änglar kommer från ett högre plan, men är inte gudomliga själva eftersom de kommer från samma källa som vi. Deras enda uppgift är att ge oss kärlek, hjälp och stöd efter vår vilja. Änglar är varelser av ljus, fyllda av endast kärlek.
 

De kommer från en högre vibrerande medvetenhet, stjärnorna och himlen. De är inte Gudomliga för de kommer från samma källa som oss själva, men de är överjordiska varelser, en del hävdar att de aldrig levt i mänsklig form, en del tror att de har levt ibland oss.  

 De har inte några låga vibrationsfrekvenser som negativ energi eller emotioner som finns på de lägre planen. Deras enda uppgift är att göra Det Godas vilja. Om deras ansikten lyser av Gudomligt ljus, beror det på att de är fyllda med det.
  

Inget kan mörka det ljuset. De har sina vingar som de kan använda på olika sätt för att förmedla energi eller när de vill göra oss uppmärksamma på något. De kommunicerar med känslor, dofter, meddelanden på olika sätt, bilder eller ord. Ibland kan man också höra deras sång, en högfrekvent, flerstämmig, entonig sång.  

När du blir berörd, blir du känslomässigt rörd. Den kärlek de förmedlar går inte att beskriva i världsliga termer, för den kärleken finns inte på samma sätt här. En Ängels smekning känns annorlunda. Du vet ganska säkert när en Ängel rört vid dig.
 

De är våra vänner och deras gåva till människan är rent ljus och ren kärlek. Det finns många olika Änglar som har olika uppgifter och ändamål. De Änglar som kommer som budbärare, är de som går allra närmast oss. Deras uppgift är att guida och hjälpa oss med våra livsvägar.  

En skydds Ängel är en alldeles personlig beskyddare som alltid ser till vårt bästa.  Din speciella skyddsängel, är den som är vid din sida från den dagen du föds – tills du dör för att hjälpa dig närmare ljuset. Änglar säger aldrig åt dig vad du ska göra, för du har en fri vilja som styr dina handlingar.  Änglarna ger oss vägledning, låter oss göra valen själva, men ger oss råd när vi ber om dem.
 

Änglar kan visa sig i många olika former. Vanligast är att de tar former som du kan ta till dig utan att det skrämmer dig. Många tar sig uttryck i mänsklig form, de kommer precis när de behövs och försvinner sedan lika fort. De kan visa sig som både kvinna och man, men är inget av dem. Gammal och ung, med eller utan vingar, välklädda och som trashankar, från olika länder och samhällskikt. Oavsett i vilken form – så erbjuder de hjälp och du kan känna deras kärlek.
 

 Det finns tre nivåer av sfärer. Varje sfär och nivå har inom sig tre sfärer.

 

Den första nivån som är den högsta vibrerande på astralplanet hör till de gemensamma planen för universum och de inre Gudomliga manifestationerna att göra. Dessa änglar manifesterar energi genom ren tanke och besitter den djupaste kunskapen om den inre Gudomliga verkligheten.

 

Den andra nivåns Änglar står för självständighet, kraft och dygd.

 

Den tredje nivåns Änglar är de som är mest involverade med människan, och kallas även jordens änglar. De samarbetar med oss under hela vårt liv.

Änglarnas dimension, ligger mycket närmare vår egen än vad vi tror. Det är därför vi kan uppfatta dem på så nära håll och känna deras närvaro. Sträck ut din hand till en Ängel i dag, och fylls med visdom, kraft och ljus.

Alla Änglar har sina specifika uppgifter.

  

Skyddsänglarna  finns nära oss som våra handledare och är våra närmaste följeslagare.

Änglar finns omkring oss dels för att hjälpa oss i vår mänsklighet, men också för att assistera i den transformation av nytt medvetande som pågår just nu. Genom att bjuda in alla olika änglar närmare dig själv och ditt dagliga liv, kommer du i kontakt med den Gudomliga flamman som bor i var och en av oss. Tänk vilken glädje när den lyser inom oss och växer med oss. Vi behöver en ren vilja, intention och ett kärleksfullt hjärta...

 

Ärkeänglarna tillhör ”specialstyrkan” i änglarnas dimension, ledarna av alla änglaskaror, skapade som de främsta i änglariket. De flesta ärkeänglars namn slutar på prefixet ”el”. El betyder ”i Gud”, eller ”lysande varelse” och den första halvan av namnet visar vad varje enskild ängel är specialiserad på. Ärkeänglar har förmågan att vara på flera platser samtidigt. Du behöver aldrig känna att ditt problem är för obetydligt för att de skall göra sig kända för dig. De är här för, att hjälpa dig växa.

Det finns många Ärkeänglar,  några av de mest utmärkande och kända får du en kort beskrivning av här.
Jag tackar och ärar alla andra Ärkeänglar som jag inte namnger här, ni finns i mitt hjärta!

 

Michael: Kanske är en av de mest kända Ärkeänglarna, och anses av katolska kyrkan vara dess beskyddare. Michael betyder ”den som är som Gud”, och sägs vara den som står närmast det Gudomliga ljuset. Michael brukar visa sig närhelst världen är i stor fara. Han är också den Ärkeängel som står för kärlek, beskydd och balans, och tjänar för att dessa tillsammans med tålamod, ska ge beskydd mot fysisk obalans och fara. Han hjälper oss också att bryta ner det gamla för att kunna bygga upp det nya. Michael tjänar i den blå strålen. Han ger oss skydd och styrka både fysiskt och andligt. Mikael symboliserar södra väderstrecket.

Gabriel: Sitter på Gudomlighetens vänstra sida och är den näst högsta inom hierarkin. Gabriel betyder ”Gud är min styrka”, och är den av Ärkeänglarna som oftast visas i en feminin aspekt. Gabriel är traditionsmässigt ansedd som den Gudomliga källans envoyé för mänskligheten och har en stark anknytning till graviditeter och födelse. Gabriel är Ärkeängeln av hopp, upplysning och kärlek, och beskyddar de heliga platserna i världen, och livets heliga vatten. Gabriel är också budskapens Ängel. Gabriel tjänar ifrån den vita strålen. Gabriel symboliserar det västra väderstrecket.

 

Rafael: Är den tredje viktigaste Ärkeängeln och den som vaktar den Helige Graal. Rafael betyder ”Gud har helat”, och är den Ängel som beskyddar resande, och helar såren på martyrer. Rafael är helandets Ängel, och arbetar med att få fram energier för liv och framgång. Rafael väcker också inom oss en känsla av kreativitet och skönhet, vilket stimulerar högre mentala förmågor. När du åkallar Rafael för helande, var säker på att du är medveten och lyssnar på det som kommer till dig, och fullfölj det som ges dig. Där Rafael helar finns ett smaragdgrönt ljus. Rafael symboliserar det östra väderstrecket.

Uriel: Är den sista Ängeln i ”de fyra Änglarnas närvaro”. Namnet betyder ”Gud är mitt ljus”, en högt allsidig varelse, som också är känd som musikens Ängel, Ängeln av alkemi och visioner. Uriel är den längsta av Ärkeänglarna, med ögon som kan se tvärs över evigheten. Uriel övervakar också allt arbete med naturandar, och hjälper mänskligheten genom att göra den medveten om naturen och dess andar, så att vi kan arbeta tillsammans i harmoni. Att arbeta med Uriel, gör också att man får öppningar till Älvornas riken och andra riken i naturen. Uriel tjänar ifrån den gyllene strålen. Uriel symboliserar det norra väderstrecket.

Chamuel: Betyder ”han som söker Gud”, och sägs vara Guds rena kärlek i bevingad manifestation. Och med sin tvillingflamma, är han det stora hjärtat av faders och moders kärlek för hela skapelsen. De hjälper själar att utveckla hjärtchakrat, och hjälper med alla slags ”hjärtefrågor” i alla slags sammanhang. Chamuel tjänar ifrån den rosa strålen av Gudomlig kärlek och betydelse.

 

Zadkiel: Betyder ”den Gudomliga källans rättrådighet”, och kallas även Ängeln av nåd. Han hjälper oss människor att ge obegränsad förlåtelse åt oss själva och andra. Zadkiel arbetar med dig för att du skall ta bort alla gifter i hjärtat, för att du skall kunna få ett känslomässigt helande, och för att du skall gå mot ditt mål och göra det som ditt hjärta vill. Han påminner oss också om att öppna vårt hjärta och våra sinnen och vara tacksamma för allt vi har omkring oss. Först när vi gör det i sanning, kan Universum ge oss ännu mer. Alla böner blir besvarade, ha tillit till den Gudomliga källan och ljuset, överflödet är ditt. Zadkiel arbetar i den violetta strålen av frihet.

 

Raguel: Är den Ärkeängel som säkrar de andra Änglarnas ”uppförande”. Namnet betyder ”vän med den Gudomliga källan”. Raguel är också känd för att vara isens och snöns Ängel, och man kan kalla på honom när man exempelvis kör bil i hårt och isigt väder, han hjälper omedelbart. Underbart för oss i norden med vinterklimat! Raguel hjälper människan med att förnimma klarare, och när vi blir mer medvetna, kan vi lägga märke till återkommande fysiska och emotionella känslor som visar den Gudomliga guidning som Raguel erbjuder. Raguels Aura är svagt, blek blå.

 

Haniel: Betyder ”Guds ära”, och är den Ängel som arbetar för att även vi skall uppnå detta. Vi är alla en del av Gud. Haniel är en healer precis som Rafael, men tjänar oss med att försöka föra tillbaka de själar som avvikit från vägen av ljus och från den Gudomliga. Haniel är den Ängel som hjälper dig att skapa mirakler i ditt liv, och hjälper dig att ta fram dina dolda talanger. Haniels aura är blåvit, precis som månljuset

 

Jeremiel: Är hoppets Ängel, och den Ängel som får oss att inse att vi har en andlig sida och ett andligt inre. Namnet betyder ”den Gudomliga nåden”. Om du känner dig vilse i livet och inte hittar din väg, ska du kalla på Jeremiel. Han hjälper dig även att ha en mer barmhärtig inställning, vilket gör att du behandlar dig själv med respekt och mer kärlek. Han assisterar oss på jorden att göra en återblick i livet. Jeremiels aura är djupt lila färgad

 

Raziel: Betyder ”den Gudomliga källans hemligheter”, och är den Ängel som hjälper oss att förstå esoteriska och andliga läror och lär oss att integrera dem i våra fysiska vardagliga liv på särskilda sätt. Raziel är Änglarikets alkemist, och finns där, för att hjälpa oss att förstå det som skiljer sig från det normala. Han hjälper oss också att utveckla utmaningar, vår vänstra hjärnhalva och vardags tänket som har en så stor effekt på oss. Om du hungrar efter djup andlig kunskap, be Raziel att visa sig i dina drömmar. Du an resa med honom i dina drömmar till platser av lärdomar. Raziels aura bär alla regnbågens färger

 

Jophiel: Betyder ”den Gudomliga källans skönhet”, och Jophiel anses vara paradisets Ängel, konstnärers Ängel och Ängeln av upplysning. Han lär det omedvetna kraften av inre ljus, och låter alla känslor och emotioner bli en längtan efter allt andligt genom sitt ljus. Han hjälper oss att hålla vår egen radie ren, både inom och utanför. Känner du dig splittrad eller förvirrad, åkalla Jophiel. Jophiel är också den som ser skönheten i allt och alla och hjälper även dig att kunna göra så. Han är den som motarbetar stress, och talar om för alla att gå ut i naturen och hämta kraft, för det är bästa sättet att rensa ut lägre energier. Jophiel arbetar i den gula strålen av upplysning och visdom

 

Azrael: Betyder ”den som hjälper den Gudomliga källan”, och hjälper faktiskt de som hjälper sig själv, tar eget ansvar, och den transformationen som finns på det jordiska planet. Hans särskilda uppgift är att hjälpa de som går igenom sorg, transformation för de som är döende, och de som är förlorade och inget har att leva för. Du kan även få kontakt med de ”som har gått över” genom Azrael, genom att be honom om det, kan du få till dig ett budskap i dina drömmar exempelvis. Azraels aura är svagt vanilj gul med en rosa underton

 

Ariel: Är direkt knuten till sidor som mod, styrka och fokus. Namnet betyder ”den Gudomliga källans Lejon.” Du kan se ett lejon eller en lejon hona i bilder eller annat de gånger hon finns med. Om du behöver självförtroende, styrka eller mod och hjälp för att stå upp för dig själv eller det du tror på – mot alla odds, åkalla Ariel. Hon hjälper dig att mjukt men med en fast hand stå upp för dina övertygelser. Hon hjälper dig också att manifestera för ditt högsta bästa. Hon står redo att hjälpa dig för att du skall dra till dig sådant som du behöver för din livsväg. Hon hjälper särkilt de som är healers, andliga arbetare och lärare, samt de som arbetar i service yrken där människan står i fokus. Hon är också naturens Ängel och de vilda djurens beskyddare, ledare för naturandarnas riken som älvor, andar, devor och tomtar. Genom henne och dessa natur andar kan vi förstå naturens rytmer, och upptäcka de helande förmågor som finns i träd, blommor, stenar och jord. Hon beskyddar och helar särskilt havens djur. Ariels aura är svagt blek rosa

 

Sandalphon: Betyder, ”broder”. Och han är Ängeln av böner och Mästaren av Änglarnas sång. Han är beskyddare av Änglarnas musik. Sandalphon kan hjälpa dig att få ditt liv att bli ett mästerverk. Be honom att assistera dig så att du kan leva integrerat med alla dina andliga gåvor av profetior, helande och manifestation till 100%. Han hjälper dig också att säga vad du tycker på ett sätt som ger alla något gott. En av hans största uppgifter är att ge dig svar på dina böner och affirmationer. Han säger att varje bön är hörd, och även om vi inte alltid är nöjda över svaret så är det alltid för vårt bästa. Han arbetar också med oss när vi behöver få ta emot mer. Många ger och ger, men har själva svårt för att ta emot. När du är i denna situation be Sandalphon hjälpa dig. Sandalphons aura är mjukt turkos i färgen

 

Cassiel: Namnet betyder ”balans och måttlighet”. Cassiel är en av ledarna, en av kraft änglarna, och Ängeln av tårar. Han ger oss balans i livet eftersom det alltid finns en paradox. Ljus, mörker, glädje, sorg, varmt och kallt. Du kan inte uppskatta det ena utan det andra. Vi skulle aldrig kunna vara glada utan att också vara ledsna. Känslorna i kroppen fungerar på liknande sätt och det är där vi får hjälp att balansera, ett nytt arbete kan vara både spännande och skrämmande exempelvis. Cassiel tröstar dig när det ser mörkt ut, påminner dig om det som har varit bra, och leder dig dit igen. Han hjälper dig att se saker i rätt perspektiv. Att bringa harmoni i livet gör att du ”är” i stället för att ”göra”. Cassiels aura är kopparfärgad

 

Metatron: Betyder ”han som har tronen bredvid den Gudomliga källan”, och Metatron är Ängeln av överenskommelser och barnens beskyddare. Därmed finns han även med de som arbetar med barn. Han finns också nära de barn som har ”förmågor” och som är känsliga, och hans barn är de som har kommit till jorden som indigo barn eller kristallbarn. Metatrons aura är violett med grönt

 

Fortunata: Betyder ”överflöd och god lycka”, och hon är den som bringar överflöd och rikedomar i alla perspektiv. Hon ber dig att titta på det du redan har, glädjas över det och visa tacksamhet. Känn positivt inom dig att det du ber om är på väg till dig. Det handlar inte enbart om materiella saker utan kan även ha att göra med hälsa, lycka, familj, vänner, arbete och liknande. Fokusera på det du har, så kommer resten också. Fortunata vet vad du behöver, vad som är bäst för dig i det högstas goda, och säkrar alltid att du har det du behöver. Överflöd handlar om att leva i balans, och kunna använda det du har med glädje, utan att vara rädd att det försvinner eller att livet är beroende av det. Släpp det materiella och fokusera på det andliga överflödet du har i din själ. Enligt universums lagar säger de att där du lägger din energi, blir den mångdubblad och återkommer till dig. Fortunatas aura är guld och grönfärgad

 

Micah: ”Den Gudomliga planen i den Gudomliga tiden.” Allt kommer till den som väntar. Be Ärkeängeln Micah om tålamod, be honom hjälp dig att hitta ditt livs syfte, han finns för att hjälpa dig alltid. Gå inombords och meditera, be honom visa dig vägen fram, och känn sedan tillit till att den kommer. Vi kan inte alltid gå fram i den takt vi själva önskar, vi behöver ge oss själva och de som finns omkring oss tid att växa, och bli de som vi är tänkta att bli. Ärkeängeln Micah kan gå in i de Akashiska krönikorna och ge dig den medvetenhet som du behöver. Att lägga pusslet tar tid, och det måste vi lära oss. Var medveten om de dörrar som öppnas och stängs för dig just nu, för alla upplevelser är viktiga för dig i din framtid. Micahs aura är ljust orange

 

Zagzagel: Betyder ”kunskap och passion”. Han personifierar himmelsk kunskap som är född ur tro och som vinner över prövning. Han finns där för att hjälpa dig hitta din fulla potential. Gör en fullständig tillbaka blick om du inte känner att du är fullständigt sann mot dig själv, den du är, din själ. Han lär oss att lyssna till vår inre visdom genom att söka djupt i vår egen tillit. Oftast är vi all för upptagna med att lägga energi på vad andra tycker eller tänker om oss, och därmed reflektera oss själva. Att lyssna inåt till den lilla rösten inom oss, ger ett andligt uppvaknande, och är omöjligt om du är fylld med rädsla och fördömande. Zagzagels aura är guldfärgad

 

Pheul: ”Herren över vattnet och månen.” Att använda vatten för att rena dig själv, är en viktig del av ditt växande. När du badar, duschar eller simmar, be Pheul att rena dig och din aura från all negativitet. Använd den helande kraften av vatten, vi är trots allt skapade av 70% vatten. Låt vattnet ta bort negativa gamla känslor, både från dig själv och andra. Se hur de åker ner i avloppet, och kommer tillbaka helt transfomerade av tidvattnet. Pheuls aura är akvamarin och gråfärgad

 

Ramaela: ”Glädjen och skrattet.” Glädje är mat för själen, din egen själ lever i glädje. Om du känner dig dragen till Ramaela behöver du fokusera på glädjen i livet. Hon söker upp dig för att visa ditt odödliga jags storslagenhet. Glädje är inte något man kan kräva, utan ett naturligt tillstånd likväl som lycka. Att känna glädje är en spontan gåva. Fånga den inom dig själv eller din omgivning, och dela med dig av den under dagen. Känner du dig glad inför varje ny dag, och vad den skall föra med sig? Be Ramaela om hjälp så du hittar de små glimtar i livet med glädje, så du kan lägga mer tid på dem! Ramaelas aura är klargul

 

Jag önskar att du också kan hitta kärleken och ljuset tillsammans med änglarna som jag gjort, för då är du aldrig mer ensam!